• Nauka języków obcych
  • Działalność związana z tłumaczeniami
  • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów, konferencji, szkoleń
  • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (zawiera m.in.edycję i korektę dokumentów/tekstów)
  • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi i podobna działalność
  • Działalność portali internetowych
  • Działalność agencji reklamowych
  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach